Thông báo về việc thanh toán tiền thuê chỗ ở - Đợt 3/2022-2023 In
Thứ tư, 12 Tháng 4 năm 2023 13:06

* Thời gian thanh toán trên ứng dụng OCB OMNI: từ 14/4/2023 đến 16h, 20/4/2023 (thứ Năm)

* Số tiền cần thanh toán (lưu trú 4 tháng, từ 01/5/2023 đến 31/8/2023):

STT

Loại phòng

Tổng cộng

(đơn vị: đồng)

1

Phòng thường (6SV, 550.000 đồng/tháng) 

2.200.000

2

Phòng thường, máy lạnh (6SV, 1.000.000 đ/tháng)

4.000.000

3

Phòng dịch vụ (6SV, 1.200.000 đồng/tháng)

4.800.000

4

Phòng dịch vụ (4SV, 1.600.000 đồng/tháng)

6.400.000

5

Phòng dịch vụ (3SV, 2.100.000 đồng/tháng)

8.400.000

 

* Lưu ý:

1/. Đối tượng thanh toán tiền ở kỳ 3: Sinh viên có điểm rèn luyện (ĐRL) kỳ 2 mục A từ 50 điểm trở lên.

Sinh viên có ĐRL kỳ 2 (mục A) dưới 50 điểm sẽ không có tên trong Danh sách thanh toán kỳ 3, lý do: thiếu điểm rèn luyện vi phạm Điều 4 của Hợp đồng thuê chỗ ở nội trú, sẽ chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở trước hạn. Sinh viên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản và ra khỏi KTX trước 11h, ngày 03/5/2023.

2/. Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại trang sv.ktxbk.vn để tra cứu điểm rèn luyện của kỳ 2.

3/. Sinh viên không có tài khoản, có thể nhờ bạn có tài khoản thanh toán hộ hoặc liên hệ bộ phận Kế toán tại Phòng 0104 để được hỗ trợ.

 

Văn bản gốc: 38/TB-KTX, ngày 12/4/2023