Thông báo Về việc thu thập, cập nhật số định danh cá nhân phục vụ việc đăng ký định mức nước sinh hoạt cho sinh viên với công ty cấp nước Phú Hòa Tân In
Thứ sáu, 17 Tháng 3 năm 2023 09:12

Căn cứ văn bản số 0292/PHT-KDQ10 ngày 24/2/2023 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân về việc thu thập, cập nhật số định danh cá nhân phục vụ việc đăng ký định mức nước sinh hoạt,

Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách Khoa yêu cầu toàn thể sinh viên lưu trú thực hiện các nội dung sau:

1/. Bước 1: Cập nhật số Căn cước công dân (hoặc mã số định danh cá nhân, nếu chưa có căn cước công dân):

Sinh viên kiểm tra và cập nhật các thông tin sau đây: số căn cước công dân (không dùng số CMND cũ), ngày tháng năm sinh và số điện thoại (Đăng nhập vào tài khoản trang cá nhân trên cổng thông tin “sv.ktxbk.vn”, chọn menu "Thông tin sinh viên", nhấn nút “Cập nhật thông tin”, cập nhật và bấm “Lưu”)

2/. Bước 2: Photo 2 mặt Căn cước công dân (hoặc Giấy xác nhận mã số định danh cá nhân). Bản photo tập hợp theo phòng và nộp cho Quản lý tầng (ghi mã lưu trú lên góc phải bản photo).

* Lưu ý: Sinh viên không thực hiện 02 bước trên (hoặc cập nhật sai thông tin) sẽ không được hưởng định mức 4m3/sv với giá ưu đãi cho cả phòng ở và phải thanh toán tiền nước theo mức giá kinh doanh.

- Thời gian thực hiện: hạn chót 31/3/2023.

Đề nghị toàn thể sinh viên lưu trú nghiêm túc thực hiện các nội dung của Thông báo này để không ảnh hưởng quyền lợi cá nhân và tập thể.

 

Văn bản gốc: 17/TB-KTX, ngày 17/3/2023