Thang điểm đánh giá sinh viên lưu trú năm học 2022-2023 In
Thứ tư, 31 Tháng 8 năm 2022 14:38

1/. Thang điểm đánh giá sinh viên lưu trú và xét duyệt gia hạn lưu trú

Ban hành Thang điểm lưu trú Ký túc xá năm học 2022-2023, áp dụng toàn bộ sinh viên lưu trú (không phân biệt đối tượng). Nội dung chi tiết theo bảng đính kèm.

Điểm lưu trú được chấm ở 03 kỳ:

     * Kỳ 1 từ 12/9 đến 04/12/2022;

     * Kỳ 2 từ 05/12/2022 đến 02/4/2023;

     * Kỳ 3 từ 03/4 đến 25/6/2023.

Điểm lưu trú xem trên cổng thông tin sv.ktxbk.vn . Dưới 50 điểm rèn luyện trong mỗi kỳ (mục A): vi phạm hợp đồng, buộc chấm dứt hợp đồng trước hạn; buộc ra khỏi KTX và không hoàn trả tiền cọc.

Cuối năm học, xét gia hạn hợp đồng cho năm kế tiếp: xét duyệt từ cao xuống thấp theo điểm lưu trú (mục A+B của 3 kỳ lưu trú), theo đối tượng từng khóa. Sinh viên vi phạm nội quy từ mức kỷ luật cảnh cáo, điểm rèn luyện dưới 50đ: không được gia hạn lưu trú năm kế tiếp.

Sinh viên hết thời gian đào tạo theo kế hoạch (4 năm cử nhân, 5 năm PFIEV, 2 năm cao học): chỉ xét gia hạn khi còn dư chỗ và có điểm lưu trú cao theo chính sách khuyến khích sinh viên nội trú tích cực.

2/. Tiến độ thực hiện

Điểm kiểm tra phòng ở (30đ/lần): Quản lý tầng sẽ chấm điểm đột xuất ít nhất 01 lần/tuần, bắt đầu từ thứ Hai 12/9/2022. Tiêu chí chấm: theo quy định phòng ở 5S (-1đ/lỗi).

Điểm chất lượng 5S (20đ/lần): Ban 5S chấm điểm đột xuất 01 lần/4 tuần, từ tháng 10/2022. Tiêu chí chấm: phòng ở được duy trì sạch đẹp, thông thoáng, ít vật dụng và được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Tuyên dương, khen thưởng phòng ở đạt chất lượng 5S: thưởng tiền mặt và cộng điểm rèn luyện theo kế hoạch riêng.

 

Văn bản gốc: 87/TB-KTX, ngày 31/8/2022