Thông báo Về xét duyệt bổ sung, chuyển đổi phòng/giường In
Thứ tư, 03 Tháng 8 năm 2022 13:14

Căn cứ mục 2, 4 của Thông báo số 77/TB-KTX ngày 20/7/2022, KTX thông báo về việc xét duyệt bổ sung, chuyển đổi phòng giường năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

1. Về đăng ký thuê chỗ đợt bổ sung (Lần 2): căn cứ vào kết quả đăng ký mới của sinh viên Bách Khoa (chưa từng ở KTX), tính đến ngày 02/8, KTX còn dư một số chỗ trống nên tiếp nhận đăng ký bổ sung các đối tượng sau:

1.1. Tiếp tục nhận đăng ký thuê chỗ (ở từ 01/9/2022) đối với sinh viên các khóa 2020, 2021, 2022 (kể cả sinh viên ngoài trường Bách Khoa, SV khóa 2022 đã có minh chứng “Kết quả trúng tuyển dự kiến”; SV diện liên thông sau đại học có xác nhận của phòng Sau đại học).

   * Đăng ký thông tin thuê chỗ theo link: shorturl.at/CJTU2 (có upload hình thẻ sinh viên hoặc minh chứng đối tượng liên quan). Hạn chót: 09/8/2022.

1.2.  Sinh viên đang ở KTX chưa được gia hạn: nộp Đơn cứu xét có cam kết còn thời khóa biểu học tập và có chữ ký bảo lãnh của Quản lý tầng (QLT có thể từ chối nếu SV chưa hợp tác tốt trong quá trình ở), nội dung cam kết viết tay theo hướng dẫn đính kèm, gửi trực tiếp tại phòng Hành chính – P.0101 trước 16h, 07/8/2022.

2. Về chuyển đổi phòng, giường theo nhu cầu cá nhân từ 01/9/2022:

- Sinh viên các phòng giải tán không được chuyển đổi phòng.

- Sinh viên có nhu cầu chuyển đổi phòng, giường nộp đơn theo mẫu đính kèm (đơn phải có chữ ký của QLT xác nhận cho chuyển phòng) tại phòng Hành chính - P.0101 (gặp trực tiếp chị An) trong giờ hành chính để nhận kết quả ngay nếu có phòng, giường phù hợp để chuyển đổi. Thời gian tiếp nhận và xử lý đơn chuyển phòng: trước 09/8/2022.

   * Trường hợp sinh viên chuyển đổi phòng khác loại giá: phải thanh toán tiền ở theo loại phòng mới cùng đợt xét duyệt sinh viên mới, dự kiến thu trên OCB OMNI từ 12/8-15/8/2022 (tiền ở phòng cũ đợt 1 nếu đã thanh toán, KTX sẽ hoàn trả sau).

Đề nghị toàn thể sinh viên xem kỹ thông tin và thực hiện đúng các nội dung đã hướng dẫn bên trên.

 

Văn bản gốc: 80/TB-KTX, ngày 03/8/2022