Kế hoạch thuê chỗ ở nội trú năm học 2022-2023 tại 497 Hòa Hảo, P7, Q10 In
Thứ sáu, 17 Tháng 6 năm 2022 15:08

1.   Thời gian thuê chỗ ở năm học 2022-2023: từ 01/9/2022 đến 31/8/2023.

Tiền thuê chỗ ở được tính trọn 12 tháng, sinh viên thanh toán tiền ở thành 3 đợt (4 tháng/đợt).

* Lưu ý: sinh viên ra khỏi KTX trước ngày 31/8, đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn: bị mất tiền cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng.

2. Tiếp nhận sinh viên mới (chưa từng ở KTX):

2.1. Đối với sinh viên năm 1 - chất lượng cao, học tại Q10: chỉ tiêu 350 chỗ, gồm phòng thường, 6 sinh viên (550.000đ/tháng/SV) hoặc phòng máy lạnh, 6 sinh viên (1.000.000đ/tháng/SV).

* Sinh viên đăng ký nội trú theo hướng dẫn khi làm hồ sơ nhập học của nhà trường (không đăng ký tại Văn phòng KTX). Danh sách xét duyệt do Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP) hoặc Văn phòng chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) gửi cho Ký túc xá xếp chỗ.

2.2. Các đối tượng khác (dự kiến 300 chỗ), chỉ tiếp nhận mới: học viên sau đại học năm 1, sinh viên đại học từ năm 3 trở lại (không nhận năm cuối). Sau khi tiếp nhận xong sinh viên Bách Khoa, nếu còn dư chỗ, sẽ nhận thêm sinh viên trường ngoài (phòng dịch vụ, máy lạnh).
* Thời gian đăng ký online (dự kiến): cuối tháng 7/2022, sinh viên cần theo dõi fanpage www.facebook.com/ktxbk.vn để biết thông tin.

 

3.   Xét gia hạn lưu trú cho sinh viên đang ở KTX:

3.1. Đối tượng gia hạn:

* Ưu tiên 1 - Sinh viên đại học K19, K20, K21; sau đại học K21.

* Ưu tiên 2 - Sinh viên từ K18 trở về trước, chưa hoàn thành luận văn tốt nghiệp: gửi “Đơn đề nghị gia hạn lưu trú” cam kết chưa hoàn thành LVTN qua link: shorturl.at/fwV25 trước ngày 08/7/2022.
- KTX sẽ có thông báo hậu kiểm các minh chứng: TKB HK1 đang làm LVTN hoặc bảng điểm mới nhất chưa có điểm LVTN.

* Ưu tiên 3 - Sinh viên vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp: chỉ gia hạn khi sinh viên có điểm lưu trú cao và có “Đơn đề nghị kéo dài thời gian lưu trú”, cam kết chấp hành tốt nội quy, có chữ ký bảo lãnh của Quản lý tầng; gửi đơn qua link: shorturl.at/fwV25 trước ngày 08/7/2022.
- Không gia hạn sinh viên thiếu hợp tác, không thực hiện ý kiến của Quản lý tầng; không có thời gian tham gia các sinh hoạt tập thể, thi đua 5S, vệ sinh phòng ở…

3.2. Thủ tục gia hạn, điều kiện xét duyệt:

* Sinh viên đăng ký gia hạn trên tài khoản cá nhân tại cổng thông tin: sv.ktxbk.vn từ 04/7 đến 08/7/2022. Điều kiện gia hạn: điểm rèn luyện phải đủ 50đ (mục A).

* Sinh viên gia hạn từ lần 2 trở đi (đã ở KTX từ 02 năm học) sẽ xét duyệt theo điểm lưu trú (mục A+ mục B) từ cao xuống thấp theo từng nhóm đối tượng ưu tiên.

* Kết quả xét duyệt và xếp chỗ: dự kiến trước 20/7/2022.

3.3. Sinh viên không gia hạn lưu trú: được hoàn trả tiền cọc đảm bảo hợp đồng khi không vi phạm kỷ luật trong các tháng còn lại, bàn giao tài sản, dọn đồ ra khỏi KTX trong ngày kết thúc hợp đồng 31/08/2022, trước 11h00 (sinh viên có thể bàn giao sớm từ 15/6-31/8).

Lưu ý: KTX sẽ hoàn trả tiền cọc trong vòng 15 ngày kể từ ngày phòng Hành chính nhận đầy đủ hồ sơ bàn giao. Sinh viên thực hiện khiếu nại, phản hồi (nếu có) trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp giấy bàn giao tài sản; sau thời gian trên, KTX không giải quyết các phát sinh liên quan tiền cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng.

 

Văn bản gốc: 67/KH-KTX, ngày 17/06/2022