Thông báo về thay đổi kế hoạch lưu trú và trưng dụng phòng ở phục vụ phòng chống dịch In
Thứ ba, 01 Tháng 6 năm 2021 16:14

1.  Kéo dài thời gian kết thúc hợp đồng đến hết tháng 8/2021:

-       Căn cứ Thông báo số 62/ĐHBK-ĐT ngày 27/5/2021 của Phòng Đào tạo: lịch thi học kỳ 2 dời đến 29/8/2021, để hỗ trợ sinh viên ổn định chỗ ở cho mùa thi tháng 8, KTX sẽ kéo dài ngày kết thúc hợp đồng thuê chỗ ở đến 31/8/2021.

-       Các sinh viên vẫn ở KTX trong thời gian trường tạm ngưng dạy tập trung: sẽ đóng tiền thuê chỗ ở bổ sung, dự kiến trước 15/7/2021 (sẽ có Thông báo sau)

 

2.  Kế hoạch gia hạn lưu trú năm học 2021-2022:

-       Ngày 07/6/2021: chốt điểm lưu trú kỳ 3/2021. Trước 15/6/2021 sẽ công bố danh sách sinh viên K2018, 2019, 2020 đủ điều kiện gia hạn lưu trú.

-       Ngày dự kiến mở đăng ký chọn phòng online: 01/7/2021.

-       Hạn chót thanh toán: 11h ngày 22/7/2021 (thời gian ở từ 01/9 đến 31/12/2021)

 

3.  Trưng dụng phòng ở sinh viên để cách ly phòng chống dịch Covid-19:

-       Theo văn bản 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP.HCM, số lượng sinh viên KTX được xác định là F2 có xu hướng tăng; theo yêu cầu của cơ quan y tế địa phương KTX phải có phòng riêng để thực hiện cách ly F2 - căn cứ nhu cầu sử dụng và quỹ phòng thực tế, KTX quyết định:

-       Sử dụng phương án trưng dụng một số phòng lưu trú làm phòng cách ly và luân chuyển sinh viên đang ở phòng cách ly sang các phòng khác (danh sách cụ thể sẽ có thông báo riêng theo nhu cầu từng đợt).

-       Yêu cầu sinh viên hợp tác, trong tư thế sẵn sàng phục vụ cho công tác chống dịch: thu dọn đồ đạc, tài sản có giá trị cất gọn vào tủ cá nhân có khóa; các vật dụng khác luôn sẵn sàng đóng gói, niêm phong để kịp thời khi có tình huống khẩn cấp. Đối với SV đã về quê, các bạn cùng phòng có trách nhiệm hỗ trợ đóng gói và niêm phong tài sản.

 

Văn bản gốc: 65/TB-KTX, ngày 01/6/2021