Thông báo số 6: Về việc tiếp tục hạn chế phòng dịch tại KTXBK đến ngày 05/6/2021 In
Thứ sáu, 21 Tháng 5 năm 2021 11:22

Căn cứ diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa biết nguồn gốc trên địa bàn TP.HCM, Ký túc xá Bách Khoa thông báo:

1.  Tiếp tục thực hiện thông báo số 4 và số 5 về kiểm soát phòng dịch tạm thời đến ngày 05/6/2021, trừ khi nhà trường có thông báo nhập học sớm hơn.

(Không tiếp nhận vào lại KTXBK đối với SV vắng mặt qua đêm, đã về quê; SV còn ở lại chỉ ra/vào 2 lần/ngày, không đi làm thêm…)

2.  Rà soát, quản lý danh sách sinh viên còn ở lại KTX từ 23/5 đến 05/6 như sau:

2.1 Mặc định sinh viên có tên trong danh sách cử tri chốt 16h ngày 21/5 (sẽ tham gia bầu cử tại KTX ngày 23/5) tiếp tục ở lại KTX, không khóa thẻ KTX.

(Bắt buộc khai báo y tế phòng dịch hằng ngày sau 17h00, theo form online – chỉnh sửa số đo thân nhiệt, ngày khai báo và tình trạng sức khỏe).

2.2 Sinh viên không có tên trong danh sách cử tri, mặc định không có mặt tại KTX sẽ khóa thẻ KTX từ 09h00 ngày 23/5. Trường hợp sinh viên đã rút tên khỏi danh sách cử tri, nhưng tiếp tục ở lại KTX sau ngày 23/5, phải điền link xác minh để KTX không khóa thẻ vào cổng. Link xác minh: shorturl.at/ANX56

(Lưu ý: SV phải nêu rõ lý do ở lại mà không tham gia bầu cử tại KTX – nếu không chính đáng, sẽ trừ điểm vì không thực hiện trách nhiệm công dân)

2.3 Trường hợp SV đã ở lại nhưng thay đổi muốn về quê (hoặc vắng mặt qua đêm) từ ngày 23/5 đến 05/6: bắt buộc báo vắng cho nhân viên Quản lý tầng theo dõi, qua link: https://forms.gle/eXMy1ojwAP4EH89c7

- Căn cứ vào phản hồi của Quản lý tầng, KTX sẽ khóa thẻ vào cổng, SV được tính vắng mặt có phép.

- Mục đích báo vắng: kiểm soát an ninh, phòng dịch tại từng phòng ở; rút tên khỏi danh sách khai báo y tế hằng ngày. Nếu SV không báo vắng, KTX hậu kiểm qua dữ liệu quét thẻ checkin/out sẽ trừ điểm và khóa thẻ KTX.

Văn bản gốc: 61/TB-KTX, ngày 21/5/2021