Thông báo về việc sắp xếp phòng giường và xét gia hạn lưu trú năm học 2021-2022 In
Thứ năm, 29 Tháng 4 năm 2021 15:28

A.    Quy hoạch, sắp xếp phòng cho thuê từ tháng 8/2021

-    Phòng dịch vụ 6sv: Nam (1101-1110, tầng 9, 0827, 0828); Nữ (1111-1120)

-    Phòng dịch vụ 4sv: Nam (1201-1210, tầng 10); Nữ (1211-1220, 0233, 0331)

-    Phòng thường 4sv (block C): Nam (tầng 4 đến 8, 0x29-0x36); Nữ (0228-0235; 0329-0336)

-    Phòng thường 6sv (block B): Nam (tầng 4 đến 8, 0x09-0x28); Nữ (0217-0227; 0309-0328)

-    Phòng thường 8sv (block A): Nam (tầng 4 đến 8, 0x01-0x08); Nữ (0203-0218, 0301-0308).

Trong đó: phòng 8sv chỉ bố trí SVBK hệ đại trà từ K2018, PFIEV từ K2017; phòng  4sv (block C tầng 2-8) và phòng dịch vụ tầng 9-12 không phân biệt đối tượng, kể cả trường ngoài.

B.    Điều kiện xét gia hạn lưu trú và các đợt ưu tiên chọn loại phòng

-    Gia hạn sinh viên đang ở, không bị cảnh cáo, đủ tổng điểm lưu trú dưới đây sẽ chọn phòng theo từng đợt ưu tiên.

Đợt

Loại phòng, đối tượng

01/3/21

01/12/21

01/10/20

01/7/20

1

Phòng 8sv/6sv/4sv: còn lịch học, đang ở tầng 2-8

200

400

600

800

2

Phòng DV: còn lịch học, đang ở phòng DV

160

320

480

640

3

Phòng 6sv/4sv: còn lịch học, chưa xét đợt 1,2

120

240

360

480

4

Phòng 6sv/4sv: SV còn lại, chỉ tiêu 50% đăng ký

Xét tổng điểm lưu trú từ cao xuống

5

Phòng 6v/4sv - nếu còn trống, SV bỏ chỗ

BGĐ sẽ xem xét, theo đơn bảo lãnh

* Tổng điểm khác nhau theo thời gian thuê chỗ, nhân theo số kỳ ở - khi xem, sinh viên chiếu vào cột mốc thời điểm vào KTX; vào sau 01/4/21, không xét điểm, tự động gia hạn.

-    Ghi chú: còn lịch học, mặc định theo năm đầu trên thẻ sinh viên, CT Đại học từ K.2018, Cao học K.2020. Nếu khung đào tạo chuẩn không đúng mặc định trên hoặc chuyển tiếp cao học… gửi minh chứng thời khóa biểu khóa học tập về Phòng Hành chính (P.0101).

-    Sinh viên đủ điểm gia hạn theo từng đợt, có thể đăng ký chung thời điểm để có cơ hội chọn lại phòng cũ theo nhu cầu (trừ phòng bị giải tán theo yêu cầu xử phạt của quản lý tầng). SV quên đăng ký theo lịch đợt 1,2,3 – có thể đăng ký bổ sung đợt 4.

C.    Tiến độ thực hiện

-    Thời gian khóa điểm lưu trú và bắt đầu các đợt đăng ký chọn phòng: 07/6/2021.

Chuyển đổi phòng giường từ: 02/8/21 (hợp đồng từ tháng 8/21 đến hết tháng 7/22).

 

Văn bản gốc: 52/TB-KTX, ngày 29/4/2021