Thông báo về việc thanh toán tiền thuê chỗ ở Đợt 3 (ở từ 01/5 đến 31/7/2021), năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 29 Tháng 3 năm 2021 09:43

1.   Thông tin thanh toán tiền thuê chỗ ở dành cho loại phòng dài hạn:

Ø Thời gian thanh toán: từ 13h ngày 08/4/2021 đến 9h ngày 12/4/2021, qua ứng dụng OCB OMNI

Ø Số tiền thanh toán (bao gồm tiền thuê chỗ ở 3 tháng và xử lý dữ liệu, phục vụ thanh toán online trong kỳ):

TT

Loại phòng dài hạn

Số tiền thanh toán

1

Phòng thường (8 sinh viên)

1.120.000 đồng

2

Phòng dịch vụ (8 sinh viên)  - Tầng 10

2.250.000 đồng

3

Phòng dịch vụ (6 SV)  - Tầng 9 và các phòng 0233, 0331, 0827, 0828, 1023, 1024

3.000.000 đồng

4

Phòng dịch vụ (6 sinh viên) - Tầng 11

3.600.000 đồng

5

Phòng dịch vụ (4 sinh viên) - Tầng 12

4.800.000 đồng

 

2.   Thông tin thanh toán tiền thuê chỗ ở dành cho loại phòng ngắn hạn:

Ø Thời gian thanh toán: từ 13h ngày 08/4/2021 đến 9h ngày 12/4/2021, qua ứng dụng OCB OMNI

Ø Số tiền thanh toán (bao gồm tiền thuê chỗ ở và xử lý dữ liệu, phục vụ thanh toán online trong kỳ):

TT

Loại phòng ngắn hạn

Số tiền thanh toán

(ở từ 1/5 đến 30/6)

Số tiền thanh toán

(ở từ 1/5 đến 31/7)

1

Phòng dịch vụ Tầng 11
(6 sinh viên)

 

3.600.000 đồng

2

Phòng dịch vụ Tầng 12

(4 sinh viên)

3.200.000 đồng

 

 

3.   Lưu ý:

Ø Sinh viên có điểm rèn luyện (mục A) của Kỳ 2/2020 dưới 50 điểm, sẽ không được thanh toán tiền Đợt 3

Ø Sau thời hạn thanh toán tiền ở Đợt 3, nếu:

+ Sinh viên không thanh toán: xem như đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn và không được hoàn tiền cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng, KTX sẽ tiếp nhận sinh viên mới thay thế.

     + Sinh viên đã thanh toán, nhưng đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn: không được hoàn tiền cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng và tiền thuê chỗ ở đã thanh toán.

Văn bản gốc: 33/TB-KTX, ngày 29/3/2021