Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê chỗ ở và bàn giao tài sản năm học 2019-2020 In

Căn cứ hợp đồng thuê chỗ ở giữa Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách Khoa và sinh viên, thời gian kết thúc hợp đồng năm học 2019-2020 là Thứ Hai ngày 31/08/2020.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa thông báo đến cán bộ và sinh viên như sau:

1.  Đối với sinh viên không thuê chỗ ở năm học 2020-2021 và sinh viên chuyển đổi phòng/giường từ ngày 01/09/2020:

1.1  Thu dọn tư trang, hành lý cá nhân, vệ sinh chỗ ở, thanh toán các khoản tiền điện/nước… với tập thể phòng và bàn giao chỗ ở cho giám thị quản lý.

-    Đối với sinh viên không thuê chỗ ở năm học 2020-2021: Ra KTX trước 11h00 ngày 31/08/2020.

-    Đối với sinh viên chuyển đổi phòng/giường: Thời gian chuyển đổi từ 15h00 ngày   31/8/2020 đến 07h00 ngày 01/09/2020.

1.2  Trường hợp sinh viên không vệ sinh chỗ ở sạch sẽ trước khi bàn giao: Giám thị sẽ lập biên bản và thuê người dọn. Tiền thuê người dọn vệ sinh phòng ở/vị trí của sinh viên sẽ do sinh viên tự chi trả hoặc trừ vào tiền đặt cọc đảm bảo hợp đồng đối với sinh viên không ở từ 1/9/2020.

1.3  Trường hợp sinh viên không có mặt tại Ký túc xá trong thời gian nêu trên để thu dọn tư trang, vệ sinh phòng ở, sinh viên phải liên hệ  bạn cùng phòng hỗ trợ đóng gói hành lý, dọn phòng. Nếu  sinh viên không thực hiện, sẽ xử lý theo quy định tại mục 1.2. 

 

2.  Thực hiện biểu mẫu bàn giao tài sản và rút tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng.

-    Biểu mẫu BIÊN BẢN BÀN GIAO PHÒNG Ở được Giám thị gửi cho từng phòng hoặc đại diện phòng liên hệ văn phòng BQLTN để nhận mẫu từ ngày 20/08/2020.

-    Tiền cọc đảm bảo hợp đồng sẽ được Ký túc xá thanh toán qua ngân hàng từ ngày 10/09/2020 (theo số tài khoản sinh viên đã xác nhận).

Toàn thể sinh viên kết thúc hợp đồng năm học 2019-2020 (sinh viên ký tiếp hợp đồng từ 1/9/2020, sinh viên chuyển/đổi phòng và sinh viên không thuê chỗ ở năm học 2020-2021) đều phải thực hiện biểu mẫu BIÊN BẢN BÀN GIAO PHÒNG Ở trên.