Thông báo số 3: về kết quả xét duyệt thuê chỗ ở đối với sinh viên đang ở KTX, năm học 2020-2021 và thanh toán tiền thuê chỗ ở Đợt 1 (1/9-31/12/2020) In
Thứ hai, 03 Tháng 8 năm 2020 09:47

1. Kết quả xét duyệt thuê chỗ ở Lần 3 - Đợt 1, hợp đồng (01/9/2020 – 31/7/2021):

-    KTX xét duyệt bổ sung cho 116 sinh viên đang lưu trú tại KTX. Để xem kết quả xét duyệt, sinh viên vào truy cập vào đường link: https://bit.ly/3gzBfpV

-    Các sinh viên các khóa 2018, 2019 ở tầng 9, 10 (có ĐRL>=50) chưa được xét Lần 3 và các sinh viên diện bảo lãnh sẽ được gia hạn thời gian thuê chỗ ở từ 01/9/2020 đến 30/9/2020, chờ xét đợt vét sau khi tiếp nhận sinh viên năm nhất (KTX sẽ gửi email thông báo cho những sinh viên được gia hạn, để thanh toán tiền ở tháng 9/2020

 

2. Thanh toán tiền thuê chỗ ở:

-    Sinh viên được xét duyệt được ký hợp đồng thuê chỗ ở (01/9/2020-31/7/2021). Tiền thuê chỗ ở chia làm 03 đợt thanh toán. Thời gian thanh toán của từng đợt, KTX sẽ thông báo bằng văn bản để sinh viên chuẩn bị.

-    Kỳ thanh toán Đợt 1 (gồm 4 tháng, từ 01/9/2020-31/12/2020):

Ø Thông tin số tiền thanh toán (gồm tiền thuê chỗ ở , hồ sơ, dữ liệu, hợp đồng mới): sinh viên xem trên ứng dụng OCB OMNI.

Ø Thời hạn thanh toán: đến 11h ngày 7/8/2020

Ø Bảng giá các loại phòng:

+   Phòng 8 người, giá 370.000 đồng/tháng/SV

+   Phòng 6 người, tầng 9, giá 1.000.000 đồng/tháng/SV

+   Phòng 8 người, tầng 10, giá 750.000 đồng/tháng/SV

+   Phòng 6 người, tầng 10, giá 1.000.000 đồng/tháng/SV

+   Phòng 6 người, tầng 11, giá 1.200.000 đồng/tháng/SV

+   Phòng 4 người, tầng 12, giá 1.600.000 đồng/tháng/SV

3. Lưu ý:

-    Sinh viên không thanh toán đúng hạn, xem như không có nhu cầu thuê chỗ ở, KTX sẽ xét sinh viên mới thay thế và không giải quyết các trường hợp khiếu nại của SV.

-    Sinh viên đã thanh toán tiền, nếu hủy chỗ trước 01/9/2020 bị mất tiền đặt cọc; nếu hủy chỗ trước 01/10/2020 bị mất tiền đặt cọc và bị trừ thêm 01 tháng tiền thuê ở; nếu hủy chỗ sau ngày 01/10/2020 thì không được hoàn trả tiền do vi phạm hợp đồng.

 

 

Văn bản gốc: 91/TB-KTX, ngày 03/8/2020