Thông báo số 2: Về kết quả xét duyệt thuê chỗ ở đối với sinh viên đang ở KTX, năm học 2020-2021 và thanh toán tiền thuê chỗ ở Đợt 1 (01/9 - 31/12/2020) In

1. Kết quả xét duyệt thuê chỗ ở Lần 2 - Đợt 1, hợp đồng (01/9/2020 – 31/7/2021):

Căn cứ vào số chỗ trống sau khi tiếp nhận sinh viên mới, KTX thông báo kết quả xét gia hạn thuê chỗ ở dành cho sinh viên cũ (đang ở KTX, gồm SV vào KTX mùa Covid từ 01/01/2020 và SV gia hạn theo điểm KTX), cụ thể như sau:

+   Có đăng ký online và điểm rèn luyện (mục A) từ 50 điểm trở lên.

+   Gia hạn 25% nhóm SV K16 & Cao học K18 và gia hạn 75% SV các khóa còn lại

+   Xét điểm lưu trú theo thứ tự từ cao xuống thấp, cụ thể:

a)  Đối với SV K16 (Đại học), K18 (Cao học): xét từ 365đ (Tầng 2-8); xét từ 310đ (Tầng 9-10)

b)  Đối với các khóa còn lại: xét từ 315đ (Tầng 2-8); xét từ 260đ (Tầng 9-10)

c)  Đối với nhà khách (tầng 11,12): gia hạn SV có điểm từ 210đ

+   SV PFIEV K16 có điểm từ 315đ trở lên và các đối tượng ưu tiên khác: KTX sẽ xét duyệt lần 3 (theo đơn của SV) nếu còn chỗ trống.

 

2. Thanh toán tiền thuê chỗ ở:

-    Sinh viên được xét duyệt được ký hợp đồng thuê chỗ ở (01/9/2020-31/7/2021). Tiền thuê chỗ ở chia làm 03 đợt thanh toán. Thời gian thanh toán của từng đợt, KTX sẽ thông báo bằng văn bản để sinh viên chuẩn bị.

-    Kỳ thanh toán Đợt 1 (thời gian ở từ 01/9/2020-31/12/2020) như sau:

Ø Thời hạn thanh toán: đến 8h ngày 24/7/2020, trên ứng dụng OCB OMNI

Ø Số tiền thanh toán:

TT

Nội dung

Phòng 8 SV

370.000 đồng/
tháng/SV

Phòng 6 SV

1.000.000 đồng/
tháng/SV

Phòng 6 SV – Tầng 11

1.200.000 đồng/
tháng/SV

Phòng 4 SV – Tầng 12

1.600.000 đồng/
tháng/SV

Tiền thuê chỗ ở , hồ sơ, dữ liệu, hợp đồng mới

1.490.000

4.000.000

4.800.000

6.400.000

 

3. Lưu ý:

-    Sinh viên không thanh toán đúng hạn, xem như không có nhu cầu thuê chỗ ở, KTX sẽ xét sinh viên mới thay thế và không giải quyết các trường hợp khiếu nại của SV.

-    Sinh viên đã thanh toán tiền, nếu hủy chỗ trước 01/9/2020 bị mất tiền đặt cọc; nếu hủy chỗ trước 01/10/2020 bị mất tiền đặt cọc và bị trừ thêm 01 tháng tiền thuê ở; nếu hủy chỗ sau ngày 01/10/2020 thì không được hoàn trả tiền do vi phạm hợp đồng.

 

Văn bản gốc: 79/TB-KTX, ngày 15/7/2020