Thông báo số 1: Về kết quả xét duyệt thuê chỗ ở đối với sinh viên mới, năm học 2020-2021 và thanh toán tiền thuê chỗ ở Đợt 1 (01/9 - 31/12/2020) In
Thứ hai, 06 Tháng 7 năm 2020 10:49

1. Kết quả xét duyệt thuê chỗ ở Lần 1 - Đợt 1, hợp đồng (01/9/2020 – 31/7/2021):

   Căn cứ theo Kế hoạch đăng ký thuê chỗ ở tại KTX Bách khoa, hợp đồng thuê chỗ ở từ 01/9/2020 đến 31/7/2021, năm học 2020-2021,

   KTX Bách khoa tiếp nhận 100% sinh viên các khóa 2018, 2019 (đại học) từ CS Dĩ An về học tại Q10 (đã đăng ký online, không tiếp nhận mới SV khóa 2017). Sinh viên được mặc định xếp vào Phòng thường (phòng 8 người, giá 370.000 đồng/SV/tháng), không bố trí vào các loại phòng dịch vụ (6 người hoặc 4 sinh viên) - do các loại phòng này được dành ưu tiên cho sinh viên OISP khóa 2020.

   Link xem kết quả xét duyệt: https://bit.ly/3gzBfpV  

 

2.   Thanh toán tiền thuê chỗ ở:

• Sinh viên được xét duyệt sẽ được ký hợp đồng thuê chỗ ở (01/9/2020-31/7/2021). Tiền thuê chỗ ở chia làm 03 đợt thanh toán trong năm. Thời gian thanh toán của từng đợt, KTX sẽ thông báo bằng văn bản để sinh viên chuẩn bị.

• Kỳ thanh toán Đợt 1 (thời gian ở từ 01/9/2020-31/12/2020) như sau:

  » Thời hạn thanh toán: đến 8h ngày 14/7/2020, trên ứng dụng OCB OMNI

  » Số tiền thanh toán:


TT

Các khoản thu

Số tiền

1


Tiền thuê chỗ ở
(phòng 8 sinh viên, 370.000 đồng/SV/tháng)

1.480.000

2


Tiền đặt cọc
(thế chân tài sản và đảm bảo thực hiện hợp đồng) sẽ hoàn trả cho SV khi hết hợp đồng (31/7/2021) và không nợ với tập thể phòng và KTX.

300.000

3


Tiền hồ sơ, thẻ lưu trú
(Thẻ RFID)

60.000

 

 

Tổng cộng:

1.840.000

   Sinh viên không thanh toán đúng hạn, được xem như không có nhu cầu thuê chỗ ở, KTX sẽ xét sinh viên mới thay thế và không giải quyết các trường hợp khiếu nại của SV.

 

3.     Lưu ý:

• Thời gian nhận phòng: từ 14h00 ngày 01/9/2020

• Sinh viên đã thanh toán tiền, nếu hủy chỗ trước 01/9/2020 bị mất tiền đặt cọc, giữ chỗ; nếu hủy chỗ trước 01/10/2020 (sau khi đã vào ở) ngoài bị mất tiền đặt cọc, còn bị trừ thêm 01 tháng tiền thuê ở; nếu hủy chỗ, xin ra KTX sau ngày 01/10/2020, không được hoàn trả tiền do vi phạm hợp đồng.

 Những sinh viên đã đăng ký nhưng không được xét duyệt ở lần 1, KTX sẽ xét tiếp trong lần 3 (dự kiến vào đầu tháng 8/2020).

Văn bản gốc: 76/TB-KTX, ngày 06/7/2020  và Hướng dẫn sinh viên thanh toán trên ứng dụng OCB OMNI