Kế hoạch đăng ký thuê chỗ ở tại KTX Bách khoa (497 Hòa Hảo, P7, Q10) hợp đồng thuê chỗ ở từ 01/9/2020-31/7/2021, năm học 2020-2021 In
Thứ năm, 11 Tháng 6 năm 2020 09:25

1. LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ THUÊ CHỖ Ở NĂM HỌC 2020-2021:

-    Đối tượng đăng ký: sinh viên mới (chưa ở KTX) và sinh viên đang ở tại KTX

-    Hình thức đăng ký: đăng ký online tại đường link https://bit.ly/3gUD6H5 

Lịch mở

đăng ký

Đối tượng đăng ký

Thời gian công bố kết quả xét duyệt và thanh toán tiền thuê chỗ ở

Lần 1:

23/6/2020 à

30/6/2020

Œ SV mới các khóa 2018, 2019, mặc định được đăng ký Phòng thường (phòng 8 SV, giá 370.000 đồng/tháng/SV)

* Công bố kết quả xét duyệt: dự kiến ngày 06/7/2020

* Thời hạn thanh toán tiền ở: dự kiến đến 16h00 ngày 10/7/2020

 SV đang ở tại KTX, từ khóa 2016 trở đi, đăng ký gia hạn hợp đồng mới.

Dự kiến trong tháng 7/2020 KTX sẽ thực hiện việc sắp xếp lại phòng ở SV để thực hiện 5S và công bố danh sách SV chuyển đổi phòng trên Forum

* Công bố kết quả xét duyệt: dự kiến ngày 24/7/2020

* Thời gian thanh toán tiền ở: dự kiến từ 27/7/2020 đến 31/7/2020

Lần 2:

Dự kiến 24/9/2020 à 5/10/2020

Ž Dành cho Tân sinh viên khóa 2020 các chương trình Đào tạo quốc tế (OISP), Việt Pháp (PFIEV), KSTN khóa 2019 và các khóa khác (nếu còn chỗ)

Các loại phòng đăng ký:

·  Phòng thông thường (phòng 8 SV, giá 370.000 đồng/tháng/SV)

· Phòng Dịch vụ (phòng 6 SV, giá 1.000.000 đồng/tháng/SV)

Xét duyệt khi SV đến đăng ký và đóng tiền trực tiếp tại Văn phòng KTX (số 497 Hòa Hảo, P7, Q10).

Các thông tin chi tiết cụ thể, KTX sẽ có thông báo riêng để SV theo dõi

2. GHI CHÚ:

-    SV mới vào ở KTX từ 01/5/2020 phải đăng ký gia hạn, mới được ưu tiên xét duyệt ở năm học tiếp theo

-    KTX sẽ tiếp nhận tất cả SV mới khóa 2018, 2019 từ cơ sở Dĩ An về học tại Q10

-    SV đang ở tại KTX: xét gia hạn căn cứ vào số chỗ trống còn lại và theo điểm lưu trú từ cao xuống thấp theo 02 nhóm:

Ø  Ưu tiên 1: Đại học từ K2017, Cao đẳng từ K2018, Cao học từ K2019

Ø  Ưu tiên 2: Đại học K2016, Cao đẳng K2017, Cao học K2018 

 

Văn bản gốc: 63/KH-ĐHBK-KTX, ngày 11/6/2020