Thông báo về việc đăng ký thuê chỗ ở Phòng dịch vụ Ngắn hạn (Thời gian ở từ 15/5/2020 đến 31/12/2020) In
Thứ tư, 13 Tháng 5 năm 2020 10:47

·        Thông tin về Phòng dịch vụ Ngắn hạn:

-        Phòng 4 sinh viên

-        Đơn giá: 1.600.000 đồng/tháng/SV (chưa bao gồm phí điện/nước/Internet)

-        Có máy lạnh, dịch vụ vệ sinh 3 lần/tuần, dịch vụ tiện ích trong phòng.

·    Sinh viên có nhu cầu muốn ở tại Phòng dịch vụ Ngắn hạn trong thời gian từ 15/5/2020 đến 31/12/2020, vui lòng đăng ký tại link:

https://forms.gle/ppxKi9zdgLKSTN6s5

·       Thời gian đăng ký: từ ngày 13/5/2020 đến hết ngày 17/5/2020.

·       Ngày 19/5/2020, KTX sẽ phản hồi qua email kết quả xét duyệt ở tại KTX, số tiền và thời gian thanh toán tiền thuê chỗ để sinh viên biết.

·       Số điện thoại liên hệ Văn phòng KTX Bách khoa: (028) 3957 3946

Văn bản gốc: 50/TB-KTX, ngày 13/5/2020