Thông báo thanh toán tiền thuê chỗ ở đợt 3 năm học 2019-2020 (thời gian ở từ ngày 01/05/2020 đến ngày 30/06/2020) In
Thứ tư, 06 Tháng 5 năm 2020 16:37

-       Căn cứ vào phê duyệt của Ban Giám hiệu về chủ trương miễn giảm tiền thuê chỗ ở cho sinh viên trong thời gian KTX hạn chế sinh viên vào/ra để phòng chống dịch Covid-19,

-       Căn cứ vào thống kê tình hình lưu trú SV, với 04 đợt nâng cấp mức độ giới nghiêm, hạn chế SV vào KTX (11/3, 19/3, 26/3, 01/4), KTX thực hiện gói hỗ trợ 1,5 tỷ để chi hỗ trợ sinh viên nội trú bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Sinh viên xem bảng thống kê tình hình lưu trú với 04 đợt nâng cấp mức độ giới nghiêm, hạn chế SV vào KTX (11/3, 19/3, 26/3, 01/4), link: https://bit.ly/34z28pk

1.  Số tiền hỗ trợ sẽ được cấn trừ vào tiền thuê chỗ đợt 3 năm học 2019-2020 (KTX sẽ chuyển khoản nếu SV có đơn xin chấm dứt hợp đồng trước 30/4/2020).

2.  Số tiền cần thanh toán đợt 3 năm học 2019-2020 (đơn vị tính: ngàn đồng)

 Tầng

Số tiền thanh toán
Đợt 3

        Vắng

Trước 11/3

Trước 19/3

Trước 26/3

Trước 01/4

Không vắng

2-8

762

Hỗ trợ

550

450

350

300

0

Phải nộp

212

312

412

462

762

9

2.043

Hỗ trợ

1.350

1.100

900

700

0

Phải nộp

693

943

1.143

1.343

2.043

10 (P.8SV)

1.230

Hỗ trợ

800

650

550

450

0

Phải nộp

430

580

680

780

1.230

10 (P.6SV)

1.637

Hỗ trợ

1.100

900

750

600

 

Phải nộp

537

737

887

1.037

1.637

Phòng DV
(P. 6SV)

2.400

Hỗ trợ

1.600

1.300

1.100

900

0

Phải nộp

800

1.100

1.300

1.500

2.400

Phòng DV
(P. 4SV)

3.200

Hỗ trợ

2.200

1.800

1.400

1.200

0

Phải nộp

1.000

1.400

1.800

2.000

3.200

3.  Thời hạn thanh toán từ ngày 20/5 đến 25/5/2020, thanh toán trực tiếp trên ứng dụng OCB OMNI.

Sau thời gian này, sinh viên không thanh toán, xem như đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn, KTX sẽ tiếp nhận sinh viên mới thay thế. Dự kiến, đợt 4, tiền lưu trú tháng 7 và các tháng tiếp theo, sẽ thanh toán từ 20 đến 25/6/2020.