Thông báo về việc đăng ký thuê chỗ ở học kỳ 2, năm học 2019-2020 tại KTX In
Thứ năm, 28 Tháng 11 năm 2019 15:19

1/. Đối tượng được đăng ký: sinh viên khóa 2019, 2018, 2017 đang theo học tại Trường Đại học Bách Khoa.

2/. Link đăng ký: https://bit.ly/37O9Ygb

     Link xem kết quả đăng ký: https://bit.ly/2QZ5FZm

3/. Số chỗ xét duyệt: số lượng chỗ để xét duyệt hạn chế do chỉ thay thế các sinh viên không còn nhu cầu lưu trú tại KTX hoặc vi phạm hợp đồng thuê chỗ ở (thiếu điểm rèn luyện HK1/2019).

4/. Công bố kết quả xét duyệt:

* Xét duyệt lần 1: ngày 17/12/2019, hạn thanh toán tiền đến ngày 23/12/2019.

Sinh viên đến KTX nhận phòng và ký hợp đồng thuê chỗ ở: từ 14h00 ngày 02/01/2020 (Hợp đồng thuê chỗ ở từ 01/01/2020 đến 31/7/2020).

* Xét duyệt lần 2 (xét tiếp cho sinh viên chưa được xét ở lần 1): ngày 10/01/2020, hạn thanh toán tiền đến ngày 15/01/2020.

Sinh viên đến KTX nhận phòng và ký hợp đồng thuê chỗ ở: từ 14h00 ngày 01/02/2020 (Hợp đồng thuê chỗ ở từ 01/02/2020 đến 31/7/2020).

5/. Các loại phòng ở:

Phòng thông thường (phòng 8 sinh viên, 370.000 đồng/tháng/SV)

Phòng dịch vụ tầng 9 (phòng 6 sinh viên, 1.000.000 đồng/tháng/SV)

Phòng dịch vụ tầng 10 (phòng 8 sinh viên, 600.000 đồng/tháng/SV) 

 

Văn bản gốc: 179/TB-KTX, ngày 28/11/2019