Thông báo Về việc khảo sát hình thức thu gom rác tại các tầng ở Ký túc xá Bách Khoa In
Thứ năm, 28 Tháng 11 năm 2019 15:16

      Theo tình hình thực tế về các quy định liên quan đến việc phân loại rác thải tại nguồn ở Ký túc xá Bách khoa và khả năng cung cấp dịch vụ của các đối tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận 10.

     Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách Khoa tổ chức khảo sát nhu cầu thu gom rác tại các phòng ở sinh viên với các nội dung như sau:

1/. Phương án/hình thức thu gom rác: (Chọn 1 trong 2 hình thức thu gom rác)

     * Phương án 1: Thu gom rác tại tầng – đóng phí 40.000đồng/phòng/tháng, thanh toán theo kỳ thanh toán tiền thuê chỗ ở.

     * Phương án 2: Ký túc xá tập kết rác tại khu vực vỉa hè, gần xe thu gom rác - các phòng ở không mất phí cho hoạt động thu gom rác (như hiện tại)

2/. Nội dung bảng khảo sát: gồm các thông tin (phòng [ghi tên phòng 4 ký tự, ví dụ 0203; 1012], người đại diện, MSSV, phương án [phương án 1, phương án 2])

3/. Đối tượng, hình thức và thời gian đánh giá:

     * Đối tượng khảo sát: Sinh viên đang lưu trú tại Ký túc xá Bách Khoa.

     * Hình thức khảo sát: theo đường link https://bit.ly/2OY3h2x

     * Thời gian khảo sát: từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 09/12/2019.

     * Tổng kết: Sau ngày 09/12/2019.

4/. Sử dụng kết quả đánh giá: Ký túc xá sử dụng kết quả khảo sát của sinh viên lưu trú nhằm mục đích tham khảo để xem xét ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ thu gom rác tại Ký túc xá.  

     Giám đốc Trung tâm thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Bách Khoa được biết và thực hiện.

 

     Văn bản gốc: 178/TB-KTX, ngày 28/11/2019