Thông báo về Thang điểm đánh giá lưu trú, chấm điểm kiểm tra phòng ở và 5S (HK1/19-20) Print
Friday, 23 August 2019 16:34

1/. Thang điểm đánh giá sinh viên viên lưu trú

- Ban hành Thang điểm đánh giá sinh viên lưu trú năm học 2019- 2020, áp dụng cho tất cả sinh viên Việt Nam đang lưu trú, không phân biệt tầng.

- Sơ kết điểm rèn luyện KTX học kỳ 1: 06/01/2020; nếu dưới 50 điểm sẽ ra khỏi KTX sau Tết Nguyên đán. Tổng kết điểm lưu trú vào ngày 30/5/2020 để xét gia hạn hợp đồng cho năm kế tiếp (xét theo chỉ tiêu từng khóa, điểm từ cao xuống thấp, sau khi tiếp nhận 100% sinh viên mới).


- Các nội dung được sửa đổi, điều chỉnh:

  + Điểm cá nhân (A1): mặc định 20 điểm và có thêm yêu cầu cá nhân thực hiện 5S theo hướng dẫn của Giám thị;

  + Điểm thi đua 5S tập thể phòng (A2.2): do Ban 5S chấm (thay vì Giám thị chấm);

  + Tham gia sinh hoạt ngoại khóa (B2): chỉ cộng điểm 1 trong 2 hình thức: có Thẻ CLB sinh hoạt thường xuyên (phải đóng phí góp quỹ CLB) hoặc các chương trình, sự kiện đơn lẽ có danh sách điểm danh;

  + Trưởng phòng ở sẽ được Giám thị cộng điểm hàng tháng (mục B3).

2/. Công tác chấm điểm kiểm tra phòng ở (mục A2.1)

- Bắt đầu từ Thứ Hai 26/8/2019. Các tiêu chí trừ điểm không thay đổi (30đ/tuần).

- Lưu ý trong 3 tuần, có 2 tuần phòng được cố định ngày kiểm tra (sinh viên biết lịch), trong khung giờ 14h30-16h30 và có 1 tuần sẽ kiểm tra phòng đột xuất (sinh viên không biết lịch chấm), trong khung giờ 10h00-12h00 hoặc 19h30-21h30.

3/. Hoạt động tuyên dương và chấm điểm thi đua 5S (mục A2.2)

- Chấm điểm thi đua 5S được kết hợp trong lịch chấm kiểm tra phòng đột xuất.

- Tuyên dương hàng tháng và thưởng điểm rèn luyện (mục A.6): phòng có trung bình cộng điểm thi đua 5S (mục 2.2) ở 2 lần gần nhất từ 9/10đ và có tích lũy điểm kiểm tra phòng ở từ 29/30đ (trung bình cộng tất cả các lần kiểm tra phòng).

- Tổng kết thi đua 5S cuối kỳ: có tích lũy điểm thi đua 5S từ 9/10đ và tích lũy điểm kiểm tra phòng ở từ 29/30đ. Khen thưởng cuối kỳ: thưởng tiền mặt, cộng điểm rèn luyện (mục A.6, theo quyết định của Ban giám đốc) và được ưu tiên không bị hoán đổi phòng khi có đợt sàng lọc, luân chuyển phòng ở.

4/. Ngày Tổng vệ sinh toàn KTX:

- Thực hiện vào ngày thứ bảy, tuần cuối tháng với định kỳ 2 tháng/lần.

- Phòng ở phải sàng lọc vật dụng dư thừa - sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp – vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng./.

Văn bản gốc: 120/TB-KTX ngày 23/8/2019