Thông báo số 2: Về tiền thuê chỗ ở Phòng thường (8 sinh viên/phòng), hợp đồng 12 tháng, năm học 2019-2020 In
Thứ hai, 24 Tháng 6 năm 2019 11:21

Sinh viên được xét duyệt thuê chỗ ở Phòng thường (8 sinh viên/phòng) sẽ thanh toán tiền lần 1 (4,5 tháng, từ 16/8-31/12/2019), thanh toán lần 2 dự kiến đầu tháng 11/2019, thanh toán lần 3 dự kiến đầu tháng 4/2020.

1.   Thời gian thanh toán tiền thuê chỗ ở lần 1: từ ngày 02/7/2019 đến 11h ngày 08/7/2019 qua cổng BKPay.

2.   Số tiền thuê chỗ ở:

TT

Các khoản thu

Sinh viên mới

(VNĐ)

Sinh viên cũ

(VNĐ)

1

Tiền thuê chỗ ở

(370.000 đồng/tháng)

Từ ngày

Đến ngày

Số ngày

16/8/19

31/12/19

138

1.702.000

1.702.000

2

Tiền đặt cọc (thế chân tài sản và đảm bảo thực hiện hợp đồng) sẽ hoàn trả khi SV ra KTX và không vi phạm hợp đồng, không nợ

300,000

0

(chuyển tiền TCTS từ hợp đồng cũ sang)

3

 Tiền hồ sơ, thẻ lưu trú (Thẻ RFID)

60,000

10,000

 

Tổng cộng:

2.062.000

1.712.000

 

Sau ngày 08/7/2019, sinh viên không thanh toán được xem như không có nhu cầu thuê chỗ ở, KTX sẽ xét sinh viên mới thay thế và không giải quyết các trường hợp khiếu nại của sinh viên. Dự kiến KTX sẽ mở đăng ký đợt vét từ ngày 23/7/2019 (đối tượng ưu tiên: KSTN K18, K17,…)


3.   
Lưu ý:

-       Sinh viên tham khảo mẫu hợp đồng thuê chỗ ở trước khi thanh toán tiền. Sinh viên sẽ được ký hợp đồng sau khi vào nhận phòng (thời gian nhận phòng: sau 14h00 ngày 16/8/2019)

-       Sinh viên đã thanh toán tiền lần 1 nhưng chưa vào ở hoặc ở dưới 01 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng), nếu không có nhu cầu ở thì KTX sẽ trừ 01 tháng tiền ở.

-       Sinh viên đang lưu trú: mặc định ở phòng cũ, ngoại trừ các tập thể phòng mà Giám thị có đề xuất giải tán phòng hoặc hoán đổi phòng (để thực hiện 5S). Dự kiến ngày 16/7/2019 sẽ công bố các phòng bị giải tán hoặc hoán đổi phòng. Riêng tầng 9 sẽ bố trí cho sinh viên OISP năm nhất khóa 2019.

-       Sinh viên mới đăng ký chọn phòng/giường online từ ngày 06/8/2019 đến 11h00, ngày 8/8/2019.

 

Văn bản gốc: 90/TB-KTX ngày 21/6/2019