Thông báo số 1: Về kết quả xét duyệt phòng thường (8 sinh viên/phòng), hợp đồng thuê chỗ ở 12 tháng, năm học 2019-2020 In
Thứ năm, 13 Tháng 6 năm 2019 17:02

I/. Kết quả xét duyệt phòng thường, hợp đồng 12 tháng (16/8/2019 - 15/8/2020):

1. Xét duyệt cho thuê chỗ ở đối với tất cả sinh viên K.2016, 2017, 2018 mới đăng ký.

2. Xét duyệt gia hạn sinh viên cũ đang lưu trú, cụ thể:

    -  Sinh viên các khóa (2015, 2016, 2017, 2018), vào ở sau học kỳ 1/2018-2019, có điểm lưu trú >=100 điểm.

    -  Sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 vào ở từ 16/8/2018, có điểm lưu trú >= 220 điểm

    -  Sinh viên khóa 2015, vào ở từ 16/8/2018, có điểm lưu trú >=270 điểm.

3. Xem kết quả xét duyệt: https://bit.ly/2IkfIlEXem điểm lưu trú: https://bit.ly/2XHRMiP

(Lưu ý: Điểm xét duyệt = tổng điểm mục A và B của học kỳ 1, 2)

 

II/. Lịch trình thanh toán tiền thuê chỗ ở và đăng ký chọn phòng/giường:

1. Sinh viên được xét duyệt sẽ thanh toán tiền lần 1 trong tháng 7/2019 (tiền đặt cọc và tiền lưu trú 4,5 tháng, từ 16/8-31/12/2019). Thanh toán lần 2 dự kiến đầu tháng 11/2019, thanh toán lần 3 dự kiến đầu tháng 4/2020.

2. Số tiền và thời gian thanh toán lần 1: sẽ có tại thông báo số 2, dự kiến vào ngày 01/7/2019, sau khi có quyết định đơn giá cho thuê chỗ ở năm học 2019-2020. Sinh viên thanh toán qua cổng BKPay (trong tài khoản OCB sinh viên cần chuẩn bị số dư khoảng hai triệu đồng)

3. Đăng ký chọn phòng/giường:

    -  Sinh viên đang lưu trú: mặc định ở phòng cũ, ngoại trừ các tập thể phòng mà Giám thị có đề xuất giải tán phòng hoặc hoán đổi phòng (để thực hiện 5S).

    -  Sinh viên mới: sẽ có lịch đăng ký chọn phòng/giường vào đầu tháng 8/2019.