Thông báo về kết quả xét duyệt đợt bổ sung hè - sinh viên thuê chỗ từ 01/6-15/8/2019 In
Thứ tư, 24 Tháng 4 năm 2019 14:26

1.  Trung tâm dịch vụ Ký túc xá Bách khoa sẽ tiếp nhận bổ sung 104 chỗ trống trong thời gian hè (thay thế các sinh viên đang ở, có hợp đồng đến 15/8/2019, nhưng xin chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở trước hạn).

     Sinh viên xem kết quả xét duyệt tại đây

2.  Thanh toán tiền thuê chỗ ở hè 2019:

Sinh viên thanh toán qua cổng BKPay, trước 11h ngày 29/4/2019, cụ thể:

TT

Các khoản thu

Phòng thường

(HK chính: 330000/tháng

HK hè: 370000/tháng)

Tầng 10
(8 người)

600.000/tháng

1

Tiền

thuê

 chỗ ở

 

Từ ngày

Đến ngày

Số ngày

01/6/19

30/6/19

30

330,000

600,000

01/7/19

15/8/19

46

568,000

920,000

2

 Ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng (hoàn trả khi SV ra KTX và không vi phạm hợp đồng, không nợ)

300,000

300,000

3

 Tiền hồ sơ, thẻ lưu trú (dành cho SV mới)

60,000

60,000

TỔNG CỘNG

1,258,000

1,880,000

 

Sau thời gian này, sinh viên không thanh toán được xem như không có nhu cầu thuê chỗ ở, KTX sẽ xét sinh viên mới thay thế và không giải quyết các trường hợp khiếu nại của sinh viên.

3.  Trong đợt bổ sung này, KTXBK tiếp nhận 698 sinh viên đăng ký vào KTX trước hè, như vậy có gần 600 SV mới có nhu cầu, nhưng chưa được xét duyệt.

Đối với SV K2017, K2018 từ cơ sở Dĩ An về học Q.10, chưa được xét duyệt vào ở từ 01/6/2019, tất cả các bạn sẽ được ưu tiên tiếp nhận vào ở từ 16/8/2019 (khi xét duyệt hợp đồng thuê chỗ ở cho năm học mới).

Lưu ý: các SV chưa được xét và cả SV mới vào ở Hè, nếu có nhu cầu ở sau 15/8/2019, tất cả đều phải đăng ký mới (hợp đồng 12 tháng), dự kiến mở cổng đăng ký online từ 20/05/2019.