Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở trước hạn từ ngày 01/6/2016 - năm học 2018-2019 In
Thứ tư, 10 Tháng 4 năm 2019 17:30

 

Căn cứ thông báo số 44/TB-KTX ngày 28/3/2019 của Giám đốc KTX về việc thanh toán tiền thuê chỗ ở đợt 4 năm học 2018-2019;

Căn cứ điều 3, khoản 2 của hợp đồng thuê chỗ ở 2018-2019 từ 16/8/2018 đến 15/08/2019: bên A sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với bên B khi không thanh toán đúng hạn tiền thuê chỗ ở,

Giám Đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách Khoa thông báo như sau:

1.    Chấm dứt hợp đồng thuê chỗ từ ngày 01/06/2019 đối với những sinh viên không thanh toán tiền lưu trú đợt 4 - thời gian ở từ 01/06/2019 đến 15/08/2019 (xem danh sách tại đây).

Yêu cầu những sinh viên này thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng như sau:

Thanh toán tiền sử dụng điện; nước; các dịch vụ tiện ích với tập thể phòng; các khoản nợ khác với KTX (nếu có). Thu dọn tư trang cá nhân, vệ sinh sạch sẽ và bàn giao tài sản KTX cho giám thị quản lý tầng, trước 11h ngày 01/06/2019.

 2.    Trường hợp sinh viên chấm dứt hợp đồng từ ngày 01/06/2019 có khó khăn về chỗ ở cho mùa thi HK2/2018, có thể làm đơn xin thuê chỗ ở ngắn hạn từ 01/06/2019 đến 15/06/2019 tại Văn phòng trước 11h, ngày 14/4/2019.

Thời hạn thanh toán: trước 16h ngày 16/04/2019 (Thanh toán bằng tiền mặt tại Phòng kế toán KTX)

Sau thời gian trên, KTX sẽ thu nhận sinh viên mới có nhu cầu ở hè để thay thế các chỗ trống và không giải quyết các thắc mắc về chỗ ở sau khi đã hết thời hạn nộp đơn.

Văn bản gốc: 50/TB-KTX_8.4.2019