Thông báo về việc đăng ký thuê chỗ ở hè từ 1/6/2019 đến 15/8/2019 In
Thứ hai, 08 Tháng 4 năm 2019 17:15

1.     Đối tượng đăng ký ở hè: sinh viên ĐHBK khóa 2017, 2018.

2.      Phương thức đăng ký: qua website KTX www.ktxbk.vn, mục Đăng ký lưu trú online

3.    Thời gian đăng ký online đợt hè: từ 09/4/2019 đến 16/4/2019.

     Công bố kết quả xét duyệt: ngày 22/4/2019

     Thời hạn thanh toán tiền thuê chỗ ở: ngày 25/4/2019.

4.    Ghi chú:

      -       Dự kiến thời gian đăng ký thuê chỗ ở năm học 2019-2020: 20/5-26/5/2019

       -       Các sinh viên mới vào ở hè tại KTX sẽ được ưu tiên xét duyệt ở năm học kế tiếp.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện.

Văn bản gốc: 49/TB.KTX_08.4.2019