Thông báo về việc xử lý sinh viên về trễ sau 24 giờ In
Thứ hai, 08 Tháng 4 năm 2019 16:56

Nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên lưu trú, đồng thời bảo đảm an ninh chung trong toàn KTX, KTX đã quy định tại điều 6 khoản 3 của Quy chế lưu trú KTX “Sinh viên có nhu cầu vào, ra Ký túc xá ngoài giờ quy định, phải làm đơn xin phép, đăng ký tại Văn phòng KTX và lấy giấy phép để trình bảo vệ”.

Tuy nhiên, theo thống kê từ Văn phòng KTX thì trong thời gian từ ngày 10/2/2019 đến ngày 31/3/2019 đã có 170 sinh viên vào cổng ngoài giờ quy định không xin phép (đính kèm danh sách 12), trong đó có 12 sinh viên vào cổng quá giờ quy định nhiều hơn 01 lần

Giám đốc Trung tâm DV KTX Bách khoa yêu cầu sinh viên thực hiện đúng Quy định ra vào cổng KTX (mở cổng lúc 5 giờ, đóng cổng lúc 23 giờ), đồng thời KTX sẽ trừ điểm rèn luyện 3đ/SV/lần (mục A.4) đối với 170 sinh viên đã vi phạm từ 10/2 – 31/3/2019 để nhắc nhở.

Từ 01/4/2019 sinh viên vào cổng quá giờ quy định, KTX sẽ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật theo quy định tại điều 21, khoản 2, mục 2.8, cụ thể:

     ·    Vi phạm lần 1 – Khiển trách trước toàn KTX và trừ 05 điểm rèn luyện;

     ·    Vi phạm lần 2 – Cảnh cáo và trừ 10 điểm rèn luyện;

     ·    Vi phạm lần 3 – Chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở trước thời hạn.

Yêu cầu sinh viên lưu trú và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Văn bản gốc: 48/TB.KTX_05.04.2019