Thông báo về việc thông tin điểm lưu trú tính đến ngày 18/3/2019 In
Thứ tư, 20 Tháng 3 năm 2019 15:21

     Nhằm hỗ trợ cho sinh viên các khóa 2015, 2016, 2017, 2018 tích lũy Điểm lưu trú (tổng ĐRL mục A + Điểm hoạt động ngoại khóa mục B) trong việc xét gia hạn hợp đồng thuê chỗ ở năm học kế tiếp (2019-2020), Phòng Hành chính thống kê dữ liệu điểm lưu trú và xếp thứ tự ưu tiên hiện thời (tính đến ngày 18/3/2019), sinh viên xem danh sách được niêm yết tại Bảng tin KTX 

     Theo dự kiến, phân bổ chỉ tiêu gia hạn cho sinh viên khóa 2015, 2016, 2017, 2018 đang lưu trú tại KTX là 1.000 chỗ, trong đó xét riêng 02 nhóm:

      + Nhóm ở từ 16/8/2018: Điểm xét lưu trú = ĐRL(HK1) + ĐRL(HK2) + Điểm mục B

      + Nhóm ở từ 10/2/2019: Điểm xét lưu trú = ĐRL(HK2) + Điểm mục B

                 (Điểm mục B được cộng dồn cho cả năm học)

     Sinh viên có thể cải thiện điểm lưu trú bằng cách tham gia các hoạt động ngoại khóa mục B, sinh hoạt CLB (Sinh viên tham gia các CLB tập luyện thường xuyên: +15đ/tháng)

     Trân trọng./.