Thông báo về việc hậu kiểm thẻ BHYT năm 2019 In
Thứ tư, 13 Tháng 3 năm 2019 11:01

Căn cứ vào dữ liệu sinh viên tham gia BHYT năm 2019 đợt 1 và đợt 2, chưa bao gồm đợt bổ sung từ ngày 20/02-28/02/2019, do Trạm Y tế Trường cung cấp, Bộ phận Y tế KTX thống kê có 325 sinh viên tại KTX chưa mua BHYT năm 2019

* Danh sách sinh viên hậu kiểm thẻ BHYT được niêm yết tại Bảng tin KTX để sinh viên theo dõi

Giám đốc Trung tâm DV KTX Bách khoa thông báo về việc hậu kiểm thẻ BHYT năm 2019 đối với 325 sinh viên có tên trong danh sách được niêm yết, cụ thể  các trường hợp như sau:

-     Sinh viên đã có thẻ BHYT 2019 do công ty cấp; hoặc diện chính sách do địa phương cấp; hoặc mua theo hộ gia đình: xuất trình minh chứng BHYT 2019 (thẻ BHYT, giấy đóng tiền,…) và ghi nhận vào danh sách tại Phòng Y tế KTX.

-    Sinh viên đã mua BHYT trong đợt bổ sung trên BKPay từ ngày 20/2-28/2/2019: xuất trình minh chứng, ghi nhận vào danh sách tại Phòng Y tế KTX. Sau đó KTX sẽ đối chiếu và hậu kiểm lại với dữ liệu đợt bổ sung do Trạm Y tế trường cung cấp. Nếu sinh viên không có thông tin trong dữ liệu của Trạm Y tế, KTX sẽ mặc định là sinh viên chưa có thẻ BHYT.

-    Thời hạn hậu kiểm: đến hết ngày 31/3/2019. Sau thời gian trên, KTX sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với sinh viên không có thẻ BHYT 2019.

       Yêu cầu sinh viên đang lưu trú tại KTX thực hiện theo thông báo trên.