Thông báo về việc tổ chức buổi họp mặt sinh viên mới vào KTX từ HK2/2018 In
Thứ hai, 04 Tháng 3 năm 2019 14:47

Với mục đích nhằm phổ biến những quy định, quy chế, các chính sách áp dụng cho sinh viên khi lưu trú tại KTX Bách Khoa và công tác an toàn cháy nổ thoát hiểm đến toàn thể sinh viên mới vào ở Ký túc xá, Trung tâm DV KTX Bách khoa tổ chức buổi họp mặt sinh viên mới với thời gian và địa điểm như sau:

-          Thời gian: 20h-22h, Chủ Nhật, ngày 10/3/2019

-          Địa điểm: Hội trường KTX (Phòng số 0105)

-          Báo cáo viên: ThS. Đoàn Minh Vững – Phó Giám đốc KTX Bách khoa

Sinh viên tham gia được +3đ (mục A.3), ngược lại bị -5đ (mục A.5)

Vì tính chất quan trọng của phiên họp, Ban Giám đốc Trung tâm DV KTX Bách khoa đề nghị sinh viên sắp xếp để tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Danh sách sinh viên mới vào ở KTX HK2/2018 từ 10/2/2019