Thông báo về công tác vệ sinh phòng ở và thi đua phòng ở theo mô hình 5S năm học 2018-2019 In
Thứ ba, 19 Tháng 2 năm 2019 08:58

1.   Sơ kết thi đua phòng ở theo mô hình 5S (HK1/2018-2019):

-   Căn cứ thông báo 109/TB-KTX v/v điểm đánh giá lưu trú và thi đua phòng ở theo mô hình 5S năm học 2018-2019, Ban 5S sơ kết kết quả thi đua HK1/2018 và khen thưởng 20 phòng ở có điểm trung bình cộng HK1 về “Điểm 5S” từ 9/10đ trở lên, cụ thể (danh sách đính kèm):

§  05 phòng được dán Nhãn chất lượng 5 Sao” có ĐTB 5S đạt từ 9.9/10đ. Thưởng 500.000đ tiền mặt và +10 ĐRL (mục A.7, tháng 02/2019).

§  09 phòng được dán Nhãn chất lượng “4 Sao” có ĐTB 5S đạt từ 9.5/10đ. Thưởng 400.000đ tiền mặt và +10 ĐRL (mục A.7, tháng 02/2019).

§  06 phòng được dán Nhãn chất lượng “3 Sao” có ĐTB 5S đạt từ 9.0/10đ. Thưởng 300.000đ tiền mặt và +10 ĐRL (mục A.7, tháng 02/2019).

-   Nhận xét: thi đua phòng ở mô hình 5S có bước tiến triển tốt trong HK1, với các tiêu chí hướng dẫn thực hiện cụ thể và có kiểm tra, giám sát liên tục của Giám thị; ý thức, tự giác của sinh viên trong việc giữ gìn vệ sinh chung được nâng lên rõ rệt, phòng ở gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, rác thải được phân loại tại nguồn, đồ đạc cá nhân để đúng nơi quy định. Cụ thể, 100 phòng được tuyên dương trong HK1 trong đó: 20/100 phòng được tuyên dương 3 tháng liên tục; 33/100 phòng được tuyên dương 2 tháng liên tục; 47/100 phòng được tuyên dương trong 1 tháng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền và hình thức tuyên dương hàng tháng chưa có điểm nhấn khác biệt về giá trị khen thưởng, nên chưa tạo động lực phấn đấu rèn luyện, hăng hái phong trào thi đua trong các phòng ở sinh viên, cần cải tiến trong HK2.

 

2.   Công tác chấm điểm kiểm tra vệ sinh phòng ở trong HK2:

-   Bắt đầu từ Chủ nhật 24/2/2019, trong suốt 14 tuần tiếp theo ở HK2. Các tiêu chí trừ điểm và hình thức chấm kiểm tra như HK1 (30đ/tuần).

-   Lưu ý các điểm mới: chu kỳ chấm gồm 4 tuần, 03 tuần đầu các phòng được cố định lịch vào 1 ngày (SV biết lịch), tuần thứ 4 sẽ kiểm tra phòng đột xuất (SV không biết lịch chấm). Thời gian kiểm tra phòng: sáng từ 9h30-11h30; chiều từ 14h30-16h30; tối 19h30-21h30 (tiêu chí chấm điểm giống như sáng chiều). Tổ kiểm tra gồm 2 cán bộ trở lên, không có SV tình nguyện.

 

           3.  Hoạt động tuyên dương phòng ở mô hình 5S trong HK2

-   Hàng tháng: sẽ thưởng điểm rèn luyện (mục A.7) + tuyên dương hình ảnh tại bảng tin 5S và buổi sinh hoạt dưới cờ (thứ hai tuần đầu tiên của tháng 4, tháng 5). Xét chọn top của tháng do Ban 5S thực hiện: dựa vào điểm 5S (mục 2.2) do Giám thị chấm trong 4 tuần và điểm khảo sát trực tiếp của Ban 5S (việc khảo sát ở tuần thứ 4, kết hợp lịch kiểm tra phòng đột xuất).

-   Tổng kết thi đua 5S cả năm học: xét chọn dựa trên tổng điểm của Ban 5S trong các tháng 10, 11, 12 ở HK1 và tháng 3, 4, 5 ở HK2. Hình thức khen thưởng cả năm: Thưởng tiền mặt, cộng điểm rèn luyện (mục A.7) và được chọn ở chung phòng, ưu tiên không bị đổi phòng (KTX sẽ chuyển đổi phòng giường bắt buộc vào đầu năm học để sàng lọc, sắp xếp phòng ở).

 

4.  Ngày Tổng vệ sinh toàn khu vực KTX: thực hiện định kỳ 2 tháng/lần (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ). Lịch cụ thể: 23/2/2019; 27/4/2019; 29/6/2019.