Thông báo kết quả xét duyệt SV nộp đơn xin cập nhật minh chứng tham gia BHTN trễ hạn năm học 2018-2019 In
Thứ sáu, 09 Tháng 11 năm 2018 16:03

       Căn cứ thông báo số /TB152-KTX ngày 24/10/2018 về việc chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở trước thời hạn đối với 43 sinh viên chưa cập nhật minh chứng tham gia BHTN năm học 2018-2019.

       Căn cứ báo cáo của Phòng Hành chính về việc tiếp nhận đơn cứu xét của sinh viên đến hết ngày 08/11/2018.

       Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách Khoa thông báo đến các sinh viên đã nộp đơn cứu xét xin cập nhật minh chứng tham gia BHTN (theo danh sách đính kèm) như sau:

       Các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm được duyệt thuê chỗ ở từ ngày:

              + Sinh viên từ Tầng 2 đến tầng 10: từ ngày 02/02/2019 – 15/08/2019.

              + Sinh viên Nhà khách:  từ ngày 01/01/2019 – 15/08/2019.

       Các sinh viên có tên trong danh sách lưu ý thời gian cập nhật các dữ liệu về BHTN và BHYT các lần sau và thời hạn thanh toán tiền thuê chỗ ở các đợt theo quy định của Ký túc xá.

       Các sinh viên có tên trong danh sách, bị trừ 03 điểm rèn luyện (Mục A7). Riêng các sinh viên có tên trong sách do công ty Bảo hiểm cập nhật thiếu sẽ không bị trừ điểm.

       Nếu trong quá trình thực hiện, có chỗ nào còn vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Ký túc xá Bách Khoa để được tư vấn và hướng dẫn. 

       Trân trọng