Thông báo về việc chấm điểm kiểm tra phòng ở và thi đua phòng ở theo mô hình 5S học kỳ 2 năm học 2017-2018 (dành cho Nhà khách – Tầng 11, 12) Print
Wednesday, 14 March 2018 18:42

1.      Thời gian thực hiện: từ ngày 12/03/2018 đến ngày 30/5/2018.

2.      Khung giờ kiểm tra phòng ở:

-      Mỗi phòng sẽ được kiểm tra 1 lần/tuần vào ngày Thứ 7, theo các khung giờ: 15h30-16h30 20h30-21h30. Các phòng tự chọn một trong các khung giờ trên và báo trước cho Giám thị quản lý tầng (Anh Bùi Công Lượng) vào ngày thứ sáu để Giám thị thông báo lịch cho Tổ Kiểm tra.

-       Các phòng ở không bố trí được lịch kiểm tra hàng tuần, Tổ Kiểm tra chấm 0đ/tuần.

3.      Điểm thi đua tập thể phòng ở hàng tuần: 40 điểm, với 02 thành phần:

-      Điểm kiểm tra phòng ở (+30đ/tuần): do Tổ kiểm tra chấm hàng tuần và trừ dần về 0 khi không đạt yêu cầu, với -/lỗi. Đính kèm Danh mục các lỗi bị trừ điểm.

-    Thi đua phòng ở mô hình 5S (từ 2 đến 10đ/tuần): do Giám thị quản lý tầng hướng dẫn 5S, theo dõi và chấm điểm, với 5 bậc đánh giá (mỗi bậc tăng 2đ), đính kèm Phương pháp đánh giá theo mô hình 5S. Những phòng muốn tham gia thi đua theo mô hình 5S thì đăng ký tham gia tại Giám thị tầng.

-     Điểm tổng kết cuối kỳ bằng trung bình cộng các lần kiểm tra.

4.      Khen thưởng và tính điểm gắn sao cho “nhãn chất lượng” phòng ở:

-        Các phòng có điểm thi đua cao, duy trì liên tục trong tháng, Hội đồng thi đua khen thưởng KTX sẽ tham quan, chấm điểm đột xuất để tính điểm gắn sao và xét tuyên dương hàng tháng. Các phòng được tuyên dương hàng tháng sẽ được cộng điểm thưởng cho tập thể phòng, khen về ý thức duy trì thường xuyên và thực hiện liên tục quy trình 5S trong phòng ở.

 

-        Cuối học kỳ, căn cứ vào điểm gắn sao hàng tháng, Hội đồng thi đua sẽ xếp hạng tiêu chuẩn sao cho tập thể phòng, thưởng điểm lưu trú và thưởng tiền mặt cho các phòng có thứ hạng cao trong đợt thi đua phòng ở mô hình 5S học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Trân trọng thông báo./.