Thông báo V/v thanh toán các khoản chi phí trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 In
Thứ năm, 01 Tháng 2 năm 2018 18:05

1.    Thanh toán tiền sử dụng điện/nước:

      Từ 01/01/2018: KTX thực hiện thanh toán tiền sử dụng điện/nước hàng tháng qua hệ thống BKPay. Tiền sử dụng điện/nước tháng trước của các phòng sẽ được niêm yết tại bảng tin và Forum KTXBK trước 16h00 ngày 05 hàng tháng và cập nhật qua cổng BKPay để Trưởng phòng thanh toán bằng tài khoản OCB của mình.

Thời hạn thanh toán: đến 24h00 ngày 10 hàng tháng. Sau thời gian này, phòng sẽ thanh toán trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch KTX và bị trừ 5 điểm (mục A.6)

Nếu các phòng chưa kịp thanh toán tiền sử dụng điện/nước tháng 01/2018 (do một số sinh viên đã về quê nghỉ Tết), KTX cho nợ nhưng phòng phải thanh toán tiền sử dụng điện/nước của tháng 01, 02/2018 qua cổng BKPay trước ngày 10/3/2018 (không bị trừ điểm rèn luyện)

Chú ý: 

+ Một số phòng có sinh viên chấm dứt hợp đồng HK1/17-18, đại diện phòng thu tiền điện nước trước khi ký xác nhận KHÔNG NỢ vào Giấy đề nghị rút tiền thế chân tài sản.

+ Nếu phòng nào có Trưởng phòng chấm dứt hợp đồng HK1/17-18, đề nghị bầu Trưởng phòng mới thay thế, gửi cho Giám thị quản lý tầng để cập nhật thông tin của Trưởng phòng mới trên cổng BKPay, theo đó trưởng phòng mới thanh toán tiền sử dụng điện/nước qua cổng BKPay, tránh bị trừ điểm rèn luyện do trễ hạn.


2.   
Trả tiền thế chân tài sản cho những sinh viên chấm dứt hợp đồng

Đối với sinh viên đã hết hạn hợp đồng thuê chỗ ở HK1/17-18 (bao gồm: sinh viên không thuê/không được thuê chỗ ở HK2/17-18) làm Giấy đề nghị rút tiền thế chân tài sản (có có xác nhận KHÔNG NỢ các khoản với tập thể phòng của trưởng phòng/đại diện phòng) nộp tại Văn phòng KTX trước 8h ngày 08/02/2018. KTX sẽ trả tiền thế chân tài sản vào tài khoản ngân hàng OCB của sinh viên và gửi email đến sinh viên để sinh viên kiểm tra tài khoản.

3.    Thanh toán tiền sử dụng Internet tháng 01/2018.

Hiện nay một số sinh viên đã về quê nghỉ Tết Nguyên đán, không có mặt tại KTX, do đó KTX đã gửi văn bản đến Trung tâm Kinh doanh VNPT TPHCM đề nghị hỗ trợ các phòng ở sinh viên được thanh toán cước sử dụng Internet tháng 01, 02/2018 vào kỳ tháng 03/20178 (từ 07/3/2018-10/3/2018) mà không bị cắt dịch vụ. Đồng thời, KTX cũng đề nghị VNPT giảm cước phí sử dụng từ ngày 09/2 đến 23/2/2018, do trong thời gian này các phòng không sử dụng Internet.

Trân trọng thông báo.