Thông báo về việc tham gia diễn tập sơ tán PCCC HK1/17-18 Print
Wednesday, 10 January 2018 17:12

1.    Thời gian diễn tập: 8h00-10h00, ngày 14/01/2018.

2.    Đối tượng tham gia: toàn thể sinh viên và cán bộ tại KTX

3.    Tuyển chọn sinh viên tham gia đội hình diễn tập:

Giám thị tuyển chọn 120 sinh viên từ lực lượng nòng cốt PCCC tham gia đội hình diễn tập. Đội hình này tập trung tại sân KTX lúc 7h45 để Ban tổ chức phổ biến kịch bản diễn tập và phân công nhiệm vụ.

4.    Diễn tập sơ tán thoát hiểm khi có báo cháy:

-     Bắt buộc tất cả sinh viên tại KTX (kể cả khách tại Nhà khách tầng 11, 12, P.0233, P.0331) đang có mặt trong phòng ở phải thực hiện sơ tán thoát hiểm theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức khi có chuông báo cháy.

-     Khi có chuông báo động, sinh viên sẽ chạy ra khỏi phòng, thực hiện sơ tán và diễn tập thoát hiểm xuống tầng trệt.

-    Từ phòng sinh viên xuống đến tầng trệt (thời gian là 3 phút): sinh viên nhận phiếu điểm danh. Sau đó sinh viên tập kết tại địa điểm quy định, nghe nhận xét đánh giá và rút kinh nghiệm từ Ban tổ chức, quét thẻ điểm danh.

-     Tính điểm rèn luyện (mục A.3)

+   Sinh viên có 01 phiếu, quét thẻ: +3đ/lần

+   Sinh viên không có phiếu, quét thẻ: +1đ/lần

+   Sinh viên vắng mặt tại KTX trong thời gian trên: 0đ/lần

+   Khoảng 10 phút sau khi chuông báo động, KTX đi kiểm tra và phát hiện sinh viên vẫn có mặt tại phòng ở: -5đ/lần (mục A.5).

Giao cho bộ phận HTKH phụ trách sinh viên Loyola thông báo cho sinh viên Loyola biết về việc diễn tập sơ tán PCCC trong các ngày trên.

Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa trân trọng thông báo đến sinh viên và các bộ phận liên quan để biết và thực hiện nghiêm túc./.

 
                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                                       
                                                                                                       (Đã ký)


                                                                                             ThS. Đoàn Minh Vững