Thông báo về việc đóng tiền thuê chỗ ở tại KTX HK2/17-18 và chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở HK1/17-18 từ ngày 08/02/2018 Print
Tuesday, 02 January 2018 14:49

I.      Sinh viên được đóng tiền thuê chỗ ở tại KTX HK2/17-18

1.  Thông tin sinh viên đóng tiền thuê chỗ ở HK2/17-18: trên trang BKPay

2.  Số tiền thanh toán:

     -  Phòng thường (tầng 2-9): 1.396.000 đồng/SV

     -  Phòng có tăng cường dịch vụ tiện ích tầng 10: 2.530.000 đồng/SV

3.  Thời gian thanh toán: Từ ngày ra thông báo đến 24h00 ngày 12/01/2018.

4.  Hình thức thanh toán: qua cổng thanh toán BKPay (bkpay.hcmut.edu.vn)

5.  Sau này 12/01/2018  những sinh viên không đóng tiền được xem như không có nhu cầu thuê chỗ ở từ ngày 25/02/2018, Ký túc xá sẽ xét sinh viên mới thay thế và không giải quyết các trường hợp khiếu nại của sinh viên sau khi hết thời hạn đóng tiền.

 

II.    Sinh viên không được thuê chỗ ở từ ngày 08/02/2018

     Căn cứ vào Điều 3 mục 3.2 của hợp đồng thuê chỗ ở 12 tháng và 10 tháng được ký kết giữa Ký túc xá Bách Khoa và sinh viên, Ký túc xá sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những sinh viên bị Điểm rèn luyện KTX HK1/17-18 dưới mức quy định là 50 điểm (đính kèm danh sách)

     Ký túc xá yêu cầu những sinh viên này thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng như sau:

1.  Thanh toán tiền sử dụng điện; nước; các dịch vụ tiện ích với tập thể phòng ở; các khoản nợ khác với KTX (nếu có, thanh toán với các bộ phận trước 09h00 ngày 08/02/2018).

2.  Thu dọn tư trang cá nhân, vệ sinh sạch sẽ và bàn giao tài sản KTX cho giám thị quản lý tầng và rời khỏi Ký túc xá trước 09h00 ngày 08/2/2018 Giám thị sẽ kiểm tra, trong trường hợp sinh viên làm mất/hư hỏng tài sản của Ký túc xá, giám thị lập biên bản để xử lý bồi thường theo quy định. Các trường hợp sinh viên không vệ sinh sạch sẽ chỗ ở khi bàn giao, KTX sẽ thuê nhân viên dịch vụ vệ sinh thực hiện, sinh viên phải thanh toán số tiền thuê người dọn dẹp vệ sinh.

3.  Rút tiền thế chân tài sản:

    3.1.  Sinh viên làm  Giấy đề nghị rút tiền thế chân tài sản (có xác nhận đã thanh toán các khoản nợ với tập thể phòng của trưởng phòng hoặc đại diện phòng), nộp tại Phòng Kế toán tài vụ trước 9h00 sáng ngày 08/02/2018 để nhận tiền thế chân tài sản khi rời khỏi KTX. Trường hợp sinh viên đã ra khỏi KTX hoặc nộp sau 9h00 ngày 08/02/2018 đề nghị đến Văn phòng KTX, cửa giao dịch bên ngoài, để nhận tiền thế chân tài sản (lưu ý: sinh viên phải nộp lại Thẻ lưu trú).

    3.2.  Đối với sinh viên còn nợ hoặc có biên bản bồi thường tài sản, thời gian rút tiền thế chân tài sản từ  25/02/2018 đến 25/04/2018 (trong giờ hành chính).

Trân trọng./.

                                                                                                     GIÁM ĐỐC
                                                                                                 (Đã ký) 

                                                                                      ThS. Trần Tấn Phúc