Thông báo về việc Về việc tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại KTX In


     Để đảm bảo môi trường sống trong lành cho toàn thể sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Bách khoa, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 10 tổ chức phun thuốc diệt muỗi, tổng vệ sinh tại các khu vực: toàn bộ khuôn viên Ký túc xá, tầng hầm giữ xe, các phòng làm việc và các phòng ở sinh viên từ tầng 2 đến tầng 12.

     Thời gian thực hiện: 16h-18h, thứ 5, ngày 07/12/2017.


     Để đảm bảo an toàn và hiệu quả của công tác phun thuốc diệt muỗi, Giám đốc Trung tâm yêu cầu các bộ phận triển khai thực hiện một số công việc như sau:

      -  
Các phòng ở sinh viên thu xếp đồ đạc cá nhân gọn gàng và cử đại diện trực để mở cửa phòng trong thời gian nói trên. Nếu phòng không cử người mở cửa phòng thì được coi như vi phạm các thông báo của KTX.


      -  
Bộ phận Y tế KTX, giám thị trong ca trực hướng dẫn và giám sát việc phun thuốc.

    -  Giao cho Anh Đinh Xuân Tiến tuyển 10 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phun thuốc diệt muỗi. Danh sách sinh viên tình nguyện gửi cho Bộ phận Y tế trước 14h ngày 07/12/2017.

     Vì sức khỏe cộng đồng Giám đốc Trung tâm yêu cầu các bộ phận liên quan và các phòng ở sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.


                                                                                       TL. GIÁM ĐỐC
                                                                            TRƯỞNG BQL TÒA NHÀ KTX
                                                                                             (Đã ký)


                                                                                          Lê Đức Niêm