Thông báo về việc tham gia tập huấn sơ cấp cứu PCCC HK1/17-18 (đợt 1) In
Thứ năm, 12 Tháng 10 năm 2017 15:06

Theo kế hoạch hoạt động của HK1/17-18, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa sẽ tổ chức buổi tập huấn sơ cấp cứu PCCC HK1/17-18 (đợt 1) dành cho sinh viên tại KTX, cụ thể như sau:

-    Đối tượng bắt buộc tham gia: sinh viên mới vào ở KTX từ HK3/16-17, HK1/17-18 (đính kèm danh sách)

-    Thời gian: ngày 16/10/2017 (Thứ Hai), chia thành 02 ca

+  Ca1: 19h30-20h30 (từ tầng 2 đến tầng 6)

+  Ca2: 20h45-21h45 (từ tầng 7 đến tầng 10)

-    Địa điểm:  Nhà thi đấu KTX

Đây là hoạt động bắt buộc, yêu cầu sinh viên thuộc diện trên phải tham gia đầy đủ và đúng giờ. Sinh viên không tham dự sẽ bị trừ 5 điểm (mục A.5), ngược lại sinh viên tham gia và làm bài trắc nghiệm sẽ được cộng 3 điểm (mục A.3)

Sinh viên sử dụng thẻ KTX để điểm danh. Ca1: quét thẻ lúc 19h15, Ca2: quét thẻ khi buổi tập huấn kết thúc

Cho phép sinh viên đăng ký đổi ca học tại Văn phòng KTX.

Sinh viên không có tên trong danh sách mà tham gia tập huấn sẽ không được cộng điểm.

Giao cho bộ phận Kỹ thuật trong ca trực hỗ trợ âm thanh, máy chiếu và máy quét thẻ để sinh viên quét thẻ điểm danh.

Giao cho bộ phận Giám thị trong ca trực điểm danh sinh viên.

Giao cho anh Đinh Xuân Tiến tuyên truyền trước buổi tập huấn, tuyển 10 sinh viên tình nguyện để chuẩn bị ghế.

 Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa trân trọng thông báo đến sinh viên và các bộ phận liên quan để biết và thực hiện./

 

                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
                                                                                                       (Đã ký)
       

                                                                                           ThS. Đoàn Minh Vững