Thông báo Về việc thực hiện đánh giá lưu trú hợp đồng dài hạn Nhà khách KTX Bách khoa (Tầng 11-12) In
Thứ ba, 29 Tháng 8 năm 2017 08:39

I.       Ban hành thang điểm đánh giá lưu trú Nhà khách KTX (năm học 2017-2018)

Hiệu lực thực hiện từ ngày 04/9/2017, gồm 02 nội dung đánh giá:

1.   Điểm ý thức cá nhân trong phòng ở: (30đ/học kỳ): Giám thị kiểm tra và chấm điểm SV mỗi tháng 01 lần (trong 5 tháng), chấm từ 0đ đến tối đa 6đ/lần, gồm 3 tiêu chí:

-      Ý thức Phòng chống cháy nổ: không nấu ăn, tàng trữ vật liệu nguy cơ cháy nổ và sử dụng các thiết bị điện không an toàn;

-      Lối sống, sinh hoạt tập thể: đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; không gây phiền bạn bè

-     Ý thức học tập: không sử dụng giờ học để xem phim/chơi game/không gây ồn ào trong giờ học buổi tối hoặc sau 0g làm ảnh hưởng giấc ngủ bạn bè...

2.    Điểm kiểm tra tập thể phòng ở hàng tuần (Trung bình các lần chấm, tối đa 30đ/học kỳ)

-     Kiểm tra tập thể phòng ở tiêu chuẩn sạch đẹp, an toàn, văn minh, nếu đạt, được chấm 30đ/lần (nếu phát sinh lỗi, -3đ/lỗi và trừ dần về 0 điểmxem danh mục các lỗi bị trừ điểm tại đây).

Lưu ý:

-     Mỗi phòng sẽ được kiểm tra 01 lần/tuần vào ngày Chủ nhật, theo các khung giờ: 11h00-11h30 hoặc 15h30-16h00 hoặc 20h-20h30. Các phòng tự chọn một trong các khung giờ nói trên để tiếp Tổ kiểm tra và báo trước cho Giám thị quản lý tầng (Anh Bùi Công Lượng) vào ngày thứ sáu để Giám thị thông báo lịch cho Tổ Kiểm tra. (kèm theo báo vắng số SV quá 2 đêm/tuần).

-     Các phòng ở không bố trí được lịch kiểm tra hàng tuần, Tổ Kiểm tra chấm 0đ/tuần.

-      Điểm tổng kết cuối kỳ bằng trung bình cộng các lần kiểm tra.

II.      Sử dụng điểm đánh giá lưu trú để gia hạn hợp đồng thuê chỗ ở dài hạn Nhà khách KTX

1.       Ngày 20/01/2018, sơ kết điểm đánh giá lưu trú Nhà khách đợt 1, những sinh viên có điểm lưu trú Nhà khách dưới 40đ (trên tổng 60đ), buộc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, từ ngày 01/3/2018.

2.       Ngày 20/7/2018, tổng kết điểm lưu trú Nhà khách cả 2 học kỳ, những sinh viên có điểm lưu trú Nhà khách từ 100đ trở lên (trên tổng 120đ), được ký hợp đồng 12 tháng kế tiếp (nếu còn nhu cầu thuê chỗ). Trong trường hợp đạt dưới 100đ, Ký túc xá chỉ xét duyệt bổ sung nếu còn chỗ trống, sau khi đã bố trí xong chỗ ở cho sinh viên mới vào Nhà khách.

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                                              GIÁM ĐỐC
                                                                                                  (Đã ký)                                                                                         ThS. Trần Tấn Phúc