Thông báo về việc kết thúc hợp đồng học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 In
Thứ ba, 08 Tháng 8 năm 2017 17:15

    Các sinh viên đang lưu trú, không còn thuê chỗ ở từ 13/8/2017 (sinh viên không thanh toán tiền lưu trú phí HK1/2017), yêu cầu thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng như sau:

1.     Thanh toán tiền sử dụng điện, nước và các dịch vụ tiện ích với tập thể phòng ở; các khoản nợ khác với KTX (nếu có, thanh toán với các bộ phận trước 09h00 ngày 14/08/2017).

2.     Thu dọn tư trang cá nhân, vệ sinh sạch sẽ và bàn giao tài sản KTX cho giám thị quản lý tầng và rời khỏi Ký túc xá trước 09h00 sáng Thứ Hai ngày 14/08/2017. Giám thị sẽ kiểm tra, trong trường hợp sinh viên làm mất/hư hỏng tài sản của Ký túc xá, giám thị lập biên bản để xử lý bồi thường theo quy định. Các trường hợp sinh viên không vệ sinh sạch sẽ chỗ ở khi bàn giao, KTX sẽ thuê nhân viên dịch vụ vệ sinh thực hiện, sinh viên phải thanh toán số tiền thuê người dọn dẹp vệ sinh.

3.     Rút tiền thế chân tài sản:

3.1  Tải xuống Giấy đề nghị rút tiền thế chân tài sản (tại website www.ktxbk.vn, mục Biểu mẫu) có xác nhận đã thanh toán các khoản nợ với tập thể phòng của trưởng phòng hoặc đại diện phòng, giấy Đề nghị rút tiền thế chân tài sản nộp tại Phòng Kế toán tài vụ KTX trước 9h00 sáng ngày 14/08/2017 để nhận tiền thế chân tài sản khi sinh viên rời khỏi KTX. Trường hợp đã ra khỏi KTX hoặc nộp sau 9h00 ngày 14/8/2017 đề nghị đến Văn phòng KTX, cửa giao dịch bên ngoài, để nhận tiền thế chân tài sản (lưu ý: sinh viên phải nộp lại Thẻ lưu trú).

3.2  Đối với sinh viên còn nợ hoặc có biên bản bồi thường tài sản, thời gian rút tiền thế chân tài sản từ 15/8/2017 đến 15/9/2017 (trong giờ hành chính). 

 

 

                                                                                    TL. GIÁM ĐỐC
                                                                        TRƯỞNG BQL TÒA NHÀ KTX

                                                                                        (Đã ký) 


                                                                                    Lê Đức Niêm