Thông báo về việc nhận bổ sung chỗ ở cho HK3/2016 In
Thứ sáu, 09 Tháng 6 năm 2017 18:27

Hiện nay Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa còn trống một số chỗ ở cho HK3/16-17 dành cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa. Sinh viên có nhu cầu cần thuê chỗ ở, vui lòng liên hệ trực tiếp tại Văn phòng KTX (số 497 Hòa Hảo, P7, Q10) để đóng tiền và làm thủ tục thuê chỗ ở trong 02 ngày: 12 và 13/6/2017.

 

Tiền thuê chỗ ở và các khoản phải đóng HK3/2016-2017:

Sinh viên

Sinh viên mới

     1.   Tiền thuê chỗ ở từ 3/7à31/08/2017:

+ Phòng thông thường:

+ Phòng có tăng cường DVTI:

 

740.000

1.200.000

 

740.000

1.200.000

     2.   Tiền dịch vụ, hồ sơ dữ liệu:

10.000

10.000

     3.   Tiền thế chân tài sản:

0

300.000

     4.   Tiền thẻ lưu trú KTX:

0

50.000

Tổng cộng: (Phòng thông thường)

750.000

1.100.000

Tổng cộng: (Phòng có tăng cường DVTI)

1.210.000

1.560.000